Επιστροφή στις επιλογές του Συστήματος Διαχείρισης Ειδικοτήτων Ιατρών

Οι λίστες αναμονής εμφανίζονται κατά
νοσοκομείο και ειδικότητα


Επιλογή Status
Επιλέξτε Νοσοκομείο
Αναμονή
Επιλέξτε Ειδικότητα
Ανάκληση


Υπο Διορισμό


Διορισμένος


Διαγραφή


Αλλαγή Λίστας


Υπο Διορισμό σε Προσωποπαγή Θέση


Διορισμένος σε Προσωποπαγή Θέση

Συγκεντρωτική Λίστα

Τελευταία Ενημέρωση : Πέμπτη 18 Ιουλ 2024 01:44